Doktora Sorun Sizi Dinliyoruz

HASTA HAKLARI

 

Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme

Mahremiyet

Rıza

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma

Saygınlık Görme ve Rahatlık

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma

Şikayet ve Dava Hakkı
 

Hasta Hakları İhlalinde Nerelere Başvurabilirsiniz ?

İnternetten www.saglik.gov.tr adresine

ALO 184 SABİM hattına

Hastanelerdeki Halkla İletişim Birimlerine

 

Polikliniklerimizde Öncelikli Muayene Hakkı

Acil Vakalar ( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar. )

Özürlüler ( Değişik 2010/80, sayılı Genelge )

Hamileler

65 yaş üstü yaşlılar

7 yaşından küçük çocuklar

Harp ve vazife eşlerinin dul yetimleri ile malul ve gazilere uygulanmaktadır.
Geri Dön